תחרויות/אירועים

תאריך שם האירוע פרטים
24/06/17 אליפות ישראל כביש לחץ לפרטים
25/06/17 קורס מובילי קבוצות לחץ לפרטים
30/06/17 מרוץ פארק אריאל שרון באופני כביש לחץ לפרטים
01/07/17 שלוש כלות – מבוטל לחץ לפרטים
02/07/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
09/07/17 מכביה מרוץ נגד-השעון כביש לחץ לפרטים
14/07/17 מכביה כביש פתוח לחץ לפרטים
02/09/17 אליפות ישראל מרתון אופני הרים XCM לחץ לפרטים
03/09/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
05/09/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 1 לחץ לפרטים
01/10/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים
17/10/17 קורס תיקונים ומכונאות: כוכב 2 לחץ לפרטים
05/11/17 קורס תיקוני דרך לחץ לפרטים