בית חינוך עיוורים ירושלים

אזור: מרכז
סוג מועדון : קבוצת ליגה למקומות עבודה
כתובת: דגל ראובן
טלפון: 0522685312 02-6599502
דוא"ל: shabbid@walla.com

אודות המועדון:

מרכז ספורט ארצי לעיוורים, המאגד בתוכו את פעילות ספורט העיוורים בכל רחבי הארץ, ובתוכם את כל רוכבי הטנדם מכל הארץ.

צוות ניהולי: