וועדה מקצועית

ניב ליבנר

חבר וועדה מקצועית

עידו סירקין

נציג הרוכבים בהנהלת האיגוד

ירדן גזית

מנהל מקצועי

אילן אידלסון

מנהל תחרויות