ועד מנהל איגוד האופניים

ד"ר יוני ירום

יו"ר הנהלת איגוד האופניים

עידו סירקין

נציג הרוכבים בהנהלת האיגוד

נועה זיידל

חברת הנהלת איגוד האופניים

ליהי ארנון תדמור

חברת הנהלת איגוד האופניים

אילן תמיר

גזבר וחבר הנהלת איגוד האופניים

ישראל חן

סגן יו"ר איגוד האופניים

עמית לוין

חבר הנהלת איגוד האופניים

גילי תמיר

חברת הנהלת איגוד האופניים